Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

PLASTICOBILISM #2

Dear Friends,
PLAYMOBIL shut down my facebook page, Playmobilism, because I used the word "playmobil" in its name, and mostly, because my posts had political content.
My new page is Plasticobilism and you could find my new blog here:
http://plasticobilism.blogspot.gr/
We change blog, page, name, but not brain.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου