Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Ελευθερία ή Μνημόνια.

Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή,
παρά σαράντα χρόνια στην επιτήρηση.
(Original custom & playmobil photo by Sarandis Gavakis.)